✓ Objednávky odosielame aj do Českej republiky ✓ Rýchle doručenie ✓ Tovar skladom ✓
Logo
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nájdete nás aj na facebooku
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č.  102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Predávajúcim je spoločnosť:

         METSON s. r. o.

         Západ 1145/36,

         02801 Trstená

         Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 74866/L

         IČO: 53 093 186

         DIČ: 2121260856 

         IČ DPH: SK2121260856

 

         Banka: Tatra banka, a.s.

         IBAN: SK51 1100 0000 0029 4911 5321

         tel. +421 944 149 242

         e-mail: info@naradovna.sk

         (ďalej len “predávajúci“)

1.3. „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.5. Orgánmi dozoru pre internetový predaj je nasledovná inštitúcia: 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

2. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

2.1. Predávajúci je platcom DPH.

2.2. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v eshope. Ceny tovaru sú uvedené vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v eshope. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúkame bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavovýchakcií alebo cenu nezáväzne doporučnú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu. 

2.3. K základnej cene tovaru je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy. Aktuálny cenník dopravy nájdete TU.

2.4. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá zároveň slúži ako dodací list.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU

3.1. Všetky objednávky zrealizované prostredníctvom eshopu www.naradovna.sk sú pre obe strany záväzné.

3.2. Kupujúci môže vykonať objednávku týmito spôsobmi:
a) prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v eshope

 1. vyplnením objednávkového formulára bez registrácie
 2. telefonicky
 3. emailom

3.3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

3.4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo  “POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU“.

Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.5. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.  V deň expedovania zásielky je zákazník informovaný emailom.

3.6.  Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.7. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajú splniť, kontaktuje kupujúceho na jeho emailovú adresu alebo telefonicky.

3.8. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o odoslaní objednávky predávajúcim.

4. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

4.1.Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho

            IBAN SK51 1100 0000 0029 4911 5321

 • Bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány
 • Dobierkou v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru
 • V hotovosti pri osobnom odbere na odbernom mieste 

4.2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpa cena splatná do 7 od uzavretia kúpnej zmluvy. Po jej splatnosti bude objednávka zrušená. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

4.3. Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • Na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • Osobným odberom v odbernom mieste predávajúceho

4.4. Voľba spôsobu dodania tovaru sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

4.5. Pri dodaní tovaru na dobierku zaplatí kupujúci plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho.

4.6. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim.

4.7. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

       a) kuriérskou službou 123kuriér

4.8.  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je potrebné vyhotoviť fotky a spísať protokol o škode za prítomnosti kuriéra.  

Ak ste si poškodenie všimli až po rozbalení zásielky, je potrebné informovať o tom prepravcu alebo našu spoločnosť najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky.

Po tejto lehote nebude reklamácia na poškodenie tovaru akceptovaná.

4.9.  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

4.10. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania je kupujúci informovaný pri potvrdení objednávky emailom, prípadne je dodacia lehota tovaru  uvedená pri tovare na eshope. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.

4.11. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

4.12. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom.

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

5.1. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

5.2. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
5.3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

6.1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

6.2. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať formulár o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

6.3. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU

6.4. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

6.5. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá.

6.6. Tovar by mal kupujúci vrátiť predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale, vrátane priloženého dokladu o kúpe.

Tovar je potrebné poslať ako BALÍK NA ADRESU, ak bude odoslaný na poštu, nebude vyzdvihnutý!!

Adresa na vrátenie tovaru:

METSON, s.r.o.

Západ 1143/36

02801 Trstená

6.7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

6.8. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.9. Tovar zaslaný na dobierku za účelom plnenia odstúpenia od kúpnej zmluvy nebude predávajúcim prebratý. Odporúčame zasielaný tovar poistiť.

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

7.1.  Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov,  pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

7.2.  Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

7.3. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach
 • porušením ochrannej plomby na tovare

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačné  podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť TU.

8.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

8.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu spoločnosti:

METSON s.r.o.

Západ 1145/36-35

02801 Trstená

8.6. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru na dobierku nebude táto zásielka prijatá. Tovar odporúčame poistiť. Reklamovaný tovar by mal byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Spiatočnú prepravu po vybavení reklamácie hradí predávajúci. Všetky záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

8.7. Predávajúci informuje kupujúceho o výsledku  reklamácie  najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.8. Predávajúci informuje o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

8.9. Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.  Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.  Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci  môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky alebo zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.naradovna.sk sú spracovávané v súlade s aktuálne účinným  NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.2. Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo akéhokoľvek iného užívateľa webovej stránky, vrátane podmienok pre zasielanie obchodných oznámení, sa riadi pravidlami nakladania s osobnými údajmi, ktoré sú špecifikované na stránke www.naradovna.sk  v sekcii Ochrana osobných údajov.

10.3. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Kupujúci berie na vedomie, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

11.2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal a oboznámil sa s ich obsahom.

 

Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 15.07.2020

 

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

Blog

Blog pripravujeme.

Kde nás nájdete

Metson s.r.o.

Západ 1145/36

02801 Trstená

Kontakty
Zákaznícka podpora
Zákaznícka podpora
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk