✓ Objednávky odosielame aj do Českej republiky ✓ Rýchle doručenie ✓ Tovar skladom ✓
Logo
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nájdete nás aj na facebooku
 1. Úvod
 2. Ochrana osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť METSON s.r.o., prevádzkovateľ  internetového obchodu www.naradovna.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s obchodnými podmienkami spoločnosti  METSON, s.r.o..

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu, alebo použitiu svojich osobných údajov, alebo si chcete uplatniť svoje práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@naradovna.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Aké údaje zhromažďujeme

Údaje pri nákupe: 

Pri nákupe od Vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú: meno, priezvisko, emailová adresa, adresa doručenia, fakturačná adresa, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.       

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa týkali práce s peniazmi na Vašom účte. Formy elektronického bankovníctva (platby za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne informáciu o úspešnosti alebo neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

Údaje pri vytvorení konta:

V prípade, ak sa rozhodnete vytvoriť si u nás používateľské konto, zbierame aj všetky údaje, ktoré s tým súvisia. Povinným údajom je Vaša emailová adresa, ktorá slúži na komunikáciu s Vami.
V prípade, ak sa u nás prihlásite cez Vaše konto na sociálnej sieti Facebook, Facebook nám poskytne údaje ako Vaše meno a emailovú adresu. Zdieľanie týchto údajov medzi nami a Facebookom môžete kedykoľvek zrušiť v správe Vášho užívateľského profilu na Facebooku.

Newsletter a spotrebiteľské súťaže:

Ak nám udelíte súhlas, uchovávame si vašu emailovú adresu aj za účelom zasielania informácií o novinkách, akciách a špeciálnych ponukách na našom eshope. Ak sa zúčastníte spotrebiteľskej súťaže,  uchovávame si údaje ako Vaše meno, kontaktné údaje a informáciu, ktorú ste nám zaslali. Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť emailom, telefonicky alebo kliknutím na odkaz zaslanom emaili. 

Údaje získané pri využívaní našich služieb:

Keď využívate naše služby, získavame informácie o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete. Získavame aj informácie o počítačoch a zariadeniach, ktoré používate, vrátane IP adries, informácií o operačných systémoch, nastavení prehliadačov, informácie o Vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej stránky k nám pristúpite, informácie z cookies a iných nástrojov.

Údaje získané prostredníctvom cookies:

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.naradovna.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú použité na účely:

 • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
 • základné funkčnosti webových stránok.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Ako spracujeme Vaše osobné informácie:

Pokiaľ využijete služby nášho eshopu,  spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Poskytovanie našich služieb: 

Údaje, ktoré od Vás získavame sú potrebné na uzatvorenie kúpnych zmlúv o predaji v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Tieto údaje potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.
Vaše kontaktné údaje, ako aj údaje o Vašich nákupoch používame na zasielanie oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaní služieb, alebo pre zmenu a nahlásenie novej doručovacej adresy, zmenu Vašich údajov v objednávke alebo v používateľskom konte. Vaše kontaktné údaje spracovávame aj pre riadne podanie a vybavenie reklamácie dodaného tovaru.

Právne základy

1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta, ale aj v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži a tiež pri informovaní o zľavách, na ktoré vám vznikol nárok.

 1. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.
 2. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovávaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
 3. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, vrátane zasielania informácií o novinkách na email získaný pri nákupnom procese, ak ste to neodmietli, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

Komu údaje sprístupňujeme:

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácií opísaných nižšie:

Ak to od nás požadujete

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ nás o to požiadate. Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď využijete funkcie našej stránky a zverejnite vaše hodnotenie k tovaru.

Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

 • Messagerie, s.r.o., Tomanoczyho 378, 02743 Nižná, IČO: 46 598 863

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel sro, Vložka číslo:  57023/L

Vaše osobné údaje majú k dispozícii aj niektorí naši dodávatelia, ktorí ich pre nás spracovávajú na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. V súčasnosti spolupracujeme s týmito dodávateľmi:

 • Poskytovateľ služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
 • INTERNET CZ a.s., IČ 26043319, se sídlem Ktiš č. p. 2, okres Prachatice, PSČ 384 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. B vl. 1245. (hosting)
 • GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768, registrovaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C/11030.

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali svoje nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.    

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov patria napr. súdy, štátne a iné príslušné orgány vykonávajúce kontrolu nad našou činnosťou, zodpovedné za riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Prenos do tretích krajín
Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. 

Ako Vaše údaje chránime

Pokiaľ u nás nemáte vytvorené žiadne konto, uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.
V prípade, ak používame vaše osobné údaje na účel doručovania komerčnej komunikácie na vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým príslušný súhlas neodvoláte.
Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú Vaše práva

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje, a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame a na aký účel, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť právo priamo nás požiadať o ich opravu na adrese info@naradovna.sk.  Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • na základe vašej konkrétnej situácie namietnete proti spracúvaniu svojich osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu, keď neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietnete proti spracúvaniu na účel priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/), Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

Blog

Blog pripravujeme.

Kde nás nájdete

Metson s.r.o.

Západ 1145/36

02801 Trstená

Kontakty
Zákaznícka podpora
Zákaznícka podpora
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk